27-29 shtator 2024
  • 00Ditë

KONFERENCA KONTUR

Konferenca e Turizmit dhe Mikpritjes në Prizren – KonTur 2024 e cila do të mbahet nga 27-29 shtator 2024, do të shërbejë si një platformë për ekspertët, praktikuesit dhe palët e interesuara për të shkëmbyer njohuri, ide dhe bashkëpunime në mënyra të ndryshme për të përmirësuar industrinë e turizmit.

Pormovimi i turizmit të Prizrenit

Do të prezantohet Prizreni si një destinacion turistik, unik dhe tërheqës duke nxjerrë në pah asetet kulturore, historike dhe natyrore.

Ndarja e njohurive të industrisë

Për të lehtësuar mundësitë e rrjetëzimit për pjesëmarrësit, duke nxitur bashkëpunime dhe partneritete brenda industrisë lokale dhe rajonale të turizmit.

Angazhimi i komunitetit

Për të përfshirë komunitetin lokal në diskutimet dhe iniciativat për zhvillimin e turizmit, duke u siguruar që zëri i tyre të dëgjohet dhe të merren parasysh nevojat.

Mundësi rrjetëzimi

Për të ofruar një platformë për ndarjen e njohurive të industrisë, tendencave dhe praktikave më të mira midis profesionistëve, bizneseve dhe palëve të interesuara të turizmit.

LOKACIONI PRIZREN

KONTUR 2024 do të mbahet në Prizren!

Sipërfaqja

627 km2

Popullsia

177,7810

Vendbanime

76

Zona kohore

UTC/GMT +2 orë